Over Timpanon

Timpanon begeleidt en adviseert klanten bij vraagstukken op het gebied van vastgoed en projectontwikkeling.

lees meer

Onze werkwijze

De werkwijze van Timpanon kenmerkt zich door structuur en helderheid.

Dit gebeurt door ten eerste een fasering aan te brengen. Elke fase heeft zijn aandachtspunten. Door deze structuur ontstaat de ruimte voor optimale creativiteit om tot de juiste oplossingen en passende uitwerkingen te komen. Bij elke fase vindt toetsing plaats op tijd, kwaliteit en geld.

De aspecten informatie, organisatie en communicatie die bij elke fase hoort geeft helderheid en leidt naar het eindproduct. 

lees meer

De 4 fases van Timpanon

Initiatief
Initiatief

De vraag wordt gedefinieerd met randvoorwarden en uitgangspunten. Uitwerken randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld onderzoek ten behove van bestemmingplan.

 • Onderzoek bestemmingsplan
 • Locatie onderzoek
 • Kosten – baten analyses
 • Plananalyses / Planstudies
 • Inventarisatie randvoorwaarden en uitgangspunten
Ontwerp
Ontwerp

Randvoorwaarden en uitgangspunten worden uitgewerkt; in bijvoorbeeld een ontwerp. Procedures worden opgestart als voorbereiding op de uitvoering.

 • Projectuitgangspunten vaststellen
 • Plan van aanpak
 • Programma van Eisen
 • Investeringskostenramingen
 • Uitwerken uitgangspunten naar ontwerp
Uitvoering
Uitvoering

Het ontwerp wordt uitgewerkt en voorbereidt op de uitvoering, daarna vindt realisatie plaats onder begeleiding en met input van planning, vastgesteld budget.

 • Organiseren technisch ontwerp
 • Aanbesteding
 • Begeleiding uitvoering
 • Budgetbewaking
 • Management rond meer- en minderwerk
Gebruik
Gebruik

Het project is afgerond en opgeleverd. Onderdelen van deze fase zijn nazorg en beheer, ondehoud en styling / inrichting.

 • Nazorg restpunten
 • VvE-beheer
 • Organiseren van Onderhoudsbeheer
 • Inrichting & styling
 • Verkoopstyling